Investor Relations Investor Relations

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Acıbadem Eğitim ve Sağlık Vakfı
Acıbadem Eğitim ve Sağlık Vakfı
  Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini destekleyen, "Acıbadem Eğitim Sağlık Vakfı" ülkemizin milli eğitimine ve halkımızın sağlığına katkıda bulunmak, toplumun yardımlaşma duygularını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 
Vakıf Kuruluş Amacı
- Sağlık bilimlerinde okuyan öğrencileri maddi/manevi desteklemek, 
- Sağlık eğitiminde kaliteyi artırmak, 
- Sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek 
Eğitim Projesi
  Acıbadem Eğitim Sağlık Vakfı'nın yakın gelecekteki hedefi, gençlerin üniversite eğitimine katkıda bulunmak, ilmi ve teknolojik araştırmalar yapmak amacı ile "Acıbadem Sağlık Bilimleri Üniversitesi"ni kurmak. Bu amaç doğrultusunda kuruluş çalışmaları sürdürülmektedir.
Eğitim Bursları
  Acıbadem Eğitim Sağlık Vakfı, Sağlık Bilimlerinde okuyan başarılı öğrencileri maddi/manevi desteklemek amacı ile her yıl belirlenecek sayıda öğrenciye burs vermektedir.
Burs almak için üç şart gerekiyor:
  Bursa ihtiyacı olduğunun kanıtlanması, 
  Aday olan kişinin sağlık bilimleriyle ilgili bir yüksek öğretim kurumunda okuyor olması, 
  Notlarının iyi ve iyinin üstünde olması.
Bağışlarınız için Hesap Numaraları
  Acıbadem Eğitim Sağlık Vakfı'na bağış yapabilir ya da kurumlarımızın girişlerinde bulunan vakıf logolu ürünleri satın alarak eğitim ve öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunabilirsiniz.
Bağışlarınız için Hesap Numaraları
  Vakıfbank FinansMarket 
  Kadıköy Şubesi 1044080
Sosyal Sorumluluk Projeleri
  Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini destekleyen, "Acıbadem Eğitim Sağlık Vakfı" ülkemizin milli eğitimine ve halkımızın sağlığına katkıda bulunmak, toplumun yardımlaşma duygularını geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
Eğitim Bursları
  Acıbadem Eğitim Sağlık Vakfı, Sağlık Bilimlerinde okuyan başarılı öğrencileri maddi/manevi desteklemek amacıyla her yıl belirli sayıda başarılı öğrenciye geri ödemesi olmaksızın burs vermektedir. Ayrıca her sene yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılan, bilimsel yayınlarda yer alan hekimlere de katkı sağlanmaktadır.
Palyaço Terapisi
  Acıbadem'in gönüllü doktor ve hemşire palyaçolarının görev aldığı tıbbi animasyon hizmetiyle, hastane ortamında yaşanan sıkıntıyı, kaygıyı, mutsuzluğu çocuklar ve yetişkinler için en aza indirgemeyi amaçlanmaktadır.
Temiz Eller Kampanyası
  "Temiz Eller Hayat Kurtarır" sloganıyla el yıkama alışkanlığını arttırmaya ve el yıkamanın toplumsal bir alışkanlık haline gelmesini desteklemeye yönelik bir kampanya yapılmaktadır. El yıkama kampanyası kapsamında, el yıkama alışkanlığının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, bilinçlendirme eğitimleri, açık hava tanıtımları gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Kanser Destek Grupları
  Kanser hastalığı ile yaşayanları, fiziksel ve psikolojik açıdan pek çok sorun beklemektedir. Oluşturulan "Kanser Destek Grupları” kanser tanısı konmuş, tedavi gören ya da takip sürecinde olan hastalara destek olmayı hedeflemektedir. Kanserle mücadele edenlere yönelik profesyonel destek verebilmek amacıyla kurulan gruplar, düzenli olarak psikolog eşliğinde toplanmaktadır.
E geçmiş olsun
  Acıbadem'de tedavi gören hastalara yakınları tarafından gönderilen online “geçmiş olsun” dilekleri, TEMA Vakfı'na yapılan bağış sayesinde, asırlarca yaşayıp hayat verecek ormanlara dönüşüyor. Böylece önemli bir kaynak, toplum ve ülke için, aynı zamanda da Acıbadem dostları için, anlamlı ve kalıcı bir değere, ağaç fidanına dönüşüyor.
Terry Fox Koşusu
  Terry Fox koşusu kanser araştırmalarının finansına destek sağlamak amacıyla her yıl yapılmaktadır. Bu koşu kemik kanserine yakalanarak henüz 18 yaşındayken sağ bacağı kesilen ve takma bacakla "Umut Maratonu"na katılan Terry Fox'un ölümünden bu yana düzenlenmektedir. Acıbadem, bu projeye destek vermektedir.
Bilimsel Toplantılar
  Sağlık Bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek amacıyla, kurum içi ve kurum dışından konuşmacıların ve misafirlerin katıldığı hekim ve hemşirelere yönelik eğitim toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
Toplum Sağlığına Yönelik Eğitimler
  Acıbadem, toplumun sağlıklı bireylerden oluşması, sağlıklı kuşakların yetişmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için, toplumu bilinçlendirmek, sorunlara yardımcı ve rehber olabilmek amacıyla hastanelerinde pek çok farklı eğitim programı ve kurslar düzenlemektedir. Bel Okulu, İlkyardım Kursu, Doğuma Hazırlık Kursu, Diyabet Eğitimi ve Sigarasız Yaşam Programı gibi eğitimler verilmektedir.
Sağlık Söyleşileri
  Acıbadem, toplumun sağlıklı bireylerden oluşması, toplumu bilinçlendirmek, sorunlara yardımcı ve rehber olabilmek amacıyla hastanelerinde farklı sağlık konularında, halka yönelik sağlık söyleşileri düzenlemektedir.
Sağlık Taramaları
  Koruyucu hekimlik sorumluluğu kamuya açık etkinliklerle yerine getirilmektedir. Kan şekeri ölçüm taramaları, halka yönelik kanser taramaları, çocuklarda erken yaşta omurga eğriliklerini belirlemek için okullarda taramalar yapılmaktadır.
Hasta Eğitim Merkezi
  2005 yılında Acıbadem Kozyatağı Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına yönelik bir Hasta Eğitim Merkezi açılmıştır. Merkezde her türlü güncel bilgi, sağlıkla ilgili farklı konularda süreli yayın, görsel materyal (CD/ DVD, video vb.) ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Diyabet Okulu
  Acıbadem, toplumun sağlıklı bireylerden oluşması, sağlıklı kuşakların yetişmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için, toplumu bilinçlendirmek, sorunlara yardımcı ve rehber olabilmek amacıyla hastanelerinde pek çok farklı eğitim programı ve kurslar düzenlemektedir. Diyabet Okulu da bu eğitimlerden biridir. Oluşturulan Diyabet Merkezleri ile diyabet hastaları multidisipliner yaklaşımla tedavi edilmektedir. Acıbadem Diyabet Merkezleri'nin, beş hafta boyunca, hasta eğitimi programı çerçevesinde düzenlediği "Diyabet Okulu" eğitim toplantılarının tümüne eksiksiz katılan katılımcılara sertifika verilmektedir.
Yayınlar
Acıbadem Hayat
  Acıbadem Hayat dergisi, Acıbadem Sağlık Grubu'nun 1995 yılından beri yayınladığı Güncel Sağlık dergisine, 2010 yılında yeni biçim ve içerik verilerek oluşturulmuştur. 3 ayda bir yayınlanan Acıbadem Hayat, popüler bir sağlık dergisidir. Acıbadem hekimleri ile görüşülerek sağlık alanında bilinmesi gereken konulardan yeni tanı ve tedavi yöntemlerine kadar birçok bilgiyi sade, akıcı bir dille ve renkli bir formatla yansıtır. 55 bin basılan dergi, Acıbadem hastanelerinin hepsinde hastalara ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
Badem Çocuk Kitapları
  Acıbadem tarafından 4-7 yaş grubu çocuklar için özel olarak yaratılan kahraman "Badem Çocuk" ve hazırlatılan "Badem Çocuk" masal kitapları çocukların hastane ve doktor korkusunu yenmelerine yardımcı oluyor. Kitaplar hem sağlıkla ilgili temel bilgiler içeren hem de çocukların doktor ve hastane korkularını yenmelerine destek olan özel bir seri. 

  Ülkemizde çocuk ve sağlık konusundaki en önemli eksikliklerden bir tanesi çocukların doğru sağlık bilgilerine ulaşamamalarıdır. Genellikle aileler çocukları 'doktora gidiyoruz' diye korkutarak negatif etkilerler. Oysa çocukların sağlık kuruluşlarıyla ilişkileri, onlar hastalandıklarında değil, sağlıklı birer yetişkin oluncaya kadar geçirdikleri büyüme sürecinde sürekli olmalıdır. Badem Çocuk masal kitapları serisinde sadece sağlık bilgileri anlatılmamakta, ailelerin sağlık konusunda çocuklarıyla ne şekilde iletişim kuracakları da örneklenmektedir.