Investor Relations Investor Relations

KALİTE POLİTİKASI

Joint Commission International (JCI) Akreditasyonu
Acıbadem Sağlık Grubu, kalite iyileştirme ve hasta güvenliği yaklaşımını güçlendirmek için Joint Commission International (JCI) akreditasyon standartlarını temel almaktadır.

JCI, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını belirleyen ve denetleyen, bağımsız, uluslararası bir akreditasyon kuruluşudur. Uluslararası alanda kabul gören ve en yüksek tanınırlığı olan değerlendirme modelidir. Kalite iyileştirme ve hasta güvenliği kavramlarının geliştirilmesi ve sağlık bakım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasını hedefler ve bu amaçla objektif değerlendirme araçları sunar. Dünyada 51 ülkede 600’den fazla sağlık kurumu JCI akreditasyonuna sahiptir. Acıbadem Sağlık Grubu, JCI akreditasyon standartlarıyla uyumludur. 2005 yılından itibaren birçok hastanesi akreditasyon ve yeniden akreditasyon denetimlerini başarıyla tamamlamıştır. Bugün Grup bünyesinde Acıbadem Maslak, Acıbadem Fulya ve Acıbadem Adana Hastaneleri JCI akreditasyonunu devam ettirmektedir.

JCI standartları hasta merkezli standartlar başlığı altında hasta güvenliği, bakıma ulaşım ve bakımın sürekliliği, hasta ve yakınlarının hakları, hastaların değerlendirilmesi ve bakımı, anestezi ve cerrahi bakım, ilaç kullanımı, hasta ve yakınlarının eğitimi konularını ele alır. Organizasyon merkezli standartlar kapsamında enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, yönetim, liderlik, tesis güvenliği, çalışanların eğitimi ve bilgi yönetimi konuları değerlendirilir.
TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar
Acıbadem laboratuvarlarının tüm birimleri 20 Ekim 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere DACH (Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie) tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre akredite edilmiştir. 19 Ekim 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TSE EN ISO 15189 standardına göre yeniden akredite edilmiştir. TÜRKAK’ın ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)’ın çok taraflı anlaşmasına (MRA – Mutual Recognition Arrangement) taraf olması nedeniyle laboratuvarların akreditasyonu ILAC’a üye tüm ülkelerde tanınır hale gelmiştir. 
Nükleer Tıp Avrupa Akreditasyonu

Avrupa’da Nükleer Tıp Merkezleri, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin (European Union of Medical Specialists - UEMS) Nükleer Tıp Uzmanlık Bölümü (European Board of Nuclear Medicine - EBNM) tarafından akredite edilmektedir. Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Acıbadem Bursa Hastanesi ve Acıbadem International Hastanesi Nükleer Tıp Bölümleri, bu akreditasyona ek olarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne de sahiptir.

 

Hastane Hizmet Kalite Standartları

Acıbadem Sağlık Grubu, sağlık kurumlarını kamu, özel ya da üniversite olarak ayırmadan; hizmet standardizasyonunda yakınlık sağlamak, kurumlar arası deneyim paylaşımı için zemin hazırlamak ve sağlıkta ulusal kalite sistemini kurmak amacıyla oluşturulan Hastane Hizmet Kalite Standartları’na uyumludur.