Investor Relations Investor Relations

İMTİYAZLI PAYLAR

Tertip Grup Nama / Hamiline Nominal Değeri (TL) İmtiyaz Türü
3, 4, 5 A Nama
(Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş)
4.249.973 Yönetim Kurulu'na aday
gösterme ve oy hakkı
3, 4, 5 B Hamiline 95.750.027 --

   Genel Kurul’da sermaye artırım kararı alınabilmesi için A grubu hisse sahiplerinin onayı şarttır. Yönetim Kurulu beş üyeden oluşmakta olup, Yönetim Kurulu’na seçilecek dört üye A grubu pay sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından bir üye B grubu pay sahipleri arasından seçilir. Adi ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlardan A grubu hisse senedi sahiplerinin her bir senedi için 100 oy hakkı vardır.